מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שפה ג כסלו

בוקר טוב בנות!

מה דעתך? ואם מישהי חושבת אחרת ממך, יכול להיות שגם היא צודקת?
נפגשות לשיעור בנושא הערכה וביקורת בשעה 11:05