מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שפה כג חשון משימה

משימה מסכמת בלשון בנושא חלקי הדיבור

בספר הצהוב עמוד 188-189

בספר הסגול עמוד 240-241

לקרוא את הקטעים ולענות על השאלון המצורף, הסיומו תקבלו ציון

 

https://forms.gle/oacD2q8N4NmQGftQ9