מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שפה עמ' 59 60 האות ח

זהו תוכן פרטי