מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שפה- פסקת טיעון י' חשון

זהו תוכן פרטי