מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

שפה ו תשרי פב

ב"ה
בוקר טוב בנות כיתה ז' היקרות!

לפניכן מצגת העוסקת בנושא "שם המספר" – שהוא הנושא הלשוני הראשון שלנו השנה.
במצגת זו נלמד את הכללים הראשונים להגיה נכונה של שמות המספרים.

למדו את המצגת בעיון,
ולאחר מכן פתרו את תרגיל 2 המופיע בעמודים 23-24 בספר חוט"בים לשון.

את התשובות נבדוק בשיעור שפה הקרוב, מקווה שהוא יערך בלמידה מקרוב!

בהצלחה רבה!
המורה חיה