מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תוד"ה מזבנינן לכוהנים

https://edu-il.zoom.us/j/9945341119?pwd=VGlGQUpSb2paSFhjNVZuVWtDREVBdz09