מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תורה- המשך חטא המרגלים

כהמשך ישיר למה שלמדנו היום-

דמיינו שמשה בחר בכם להיות המנהיגים שיוצאים לריגול.

*תארו את השליחות מנקודת מבטכם כמרגלים: מדוע אתם רוצים ללכת לראות את הארץ? מה תבדקו בה? מה תקחו איתכם לדרך?….

*ציירו ציור הקשור לנושא- ניתן לצייר את המרגלים בארץ/ את המרגלים משתפים את העם והעם מגיב בבכי או כל ציור שמתאר את המאורע.

בהצלחה!