מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תורה – הפעולות בקרבן עולה מן הבהמה

משימה בתורה

בשיעור האחרון בתורה התחלנו לסכם במחברת את הפעולות הנעשות בקרבן עולה מן הבהמה.

סיכמנו במחברת את הפעולה הראשונה הנעשית בקרבן – פעולת ההקדשה.

עייני בחומש ויקרא פרק א פס א – יד ובדף המסכם את סדר הפעולות בקרבן עולה מן הבהמה והמשיכי את העבודה.

(השלימי לכל אחת מהפעולות שבדף את שם הפעולה, הסבר הפעולה, צטוט מהפסוק)

בשיעור תורה ביום שני נבדוק בעזרת ה' את העבודה.

בהצלחה רבה!