מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תורה: חטא המרגלים

היה נחמד מאוד להפגש וללמוד יחד.

מצרפת עוד מספר שאלות סיכום על חטא המרגלים, המשך ישיר ממה שכתבנו בשיעור.

  1. כיצד מכונה ספר במדבר? מדוע?

עפ"י פסוק ל"ו (פרק א')

2. מי לא חטא בחטא המרגלים?

3. מה הסיבה הכתובה בפסוק לכך שלא נענש?

 

בהצלחה!