מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תורה – פרק א' פס' טו-יז – ציווי על המיילדות

זהו תוכן פרטי