רשת חינוך חבד מעלין בקודש

תורה

חומש שמות פרק ט פסוק יג’ עד סוף הפרשה

מכת ברד

שינוי גודל גופנים