מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תורה

חומש שמות פרק ט פסוק יג' עד סוף הפרשה

מכת ברד