מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תפילה

תפילת שחרית בשעה 9:30 בקישור שלי.

נא הכיני חתת ומטבע לצדקה.