מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תרגול הווה- כג חשוון

workbook p.12-14

אפשר לעבוד בזוגות.

יש לשלוח את התשובות עד 7 בערב.

reach up p.16-17

 

דף עבודה – present simple

הוראות למילוי דף העבודה.

לאחר לחיצה על finish, יש ללחוץ על Email my answer to my teacher.

יש למלא את השם, כיתה, מקצוע, ולאחר מכן את המיל – mirih12@gmail.com

קישור לדף עבודה