מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תרגול כפל 2

תלמידה יקרה

בכיתה ב כבר למדת את הכפולות של 0,1,2,3,4,5,10   בכיתה ג אנו רוצות ללמוד לשלוט גם בכפולות:6,7,8,9. אך לפני שנמשיך לעמודים הבאים בספר העוסקים בתרגול כפל 6 וכו, אני רוצה לוודא שאת יודעת לפתור את כפל 2 (ואת כל הכפולות שלמדת בכיתה ב) בשליטה ברמה של שליפה. זאת אומרת שאת יודעת לפתור את תרגילי כפל וחילוק בלי לחשב, תוך זמן קצר מאוד של מחשבה. לכן משבוע זה, בכל שבוע נתרגל תרגילי כפל וחילוק של כפולה אחרת ונערוך בוחן המוגבל בזמן!

השבוע  נתרגל את כפל וחילוק 2, וביום חמישי נערוך בוחן לבדיקת השליפה.  אני מצרפת לך 2 דפי עבודה לתרגול כפל 2 וכן שיר של הסדרה של כפל 2

דף תרגול כפל 2