מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חנוכה כד כסלו בוגרים

למד את חומר הלימוד המצורף, ולאחר מכן ענה על השאלון בתחתית העמוד: