מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

א טבת בוגרים

למד את קטע הלימוד בתמונות המצורפות, ולאחר מכן ענה על השאלות בתחתית העמוד: