מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

תענית פרק א משנה ז

1 הסבר את המשפט הבא בלשונך: "עברו אילו ולא נענו" למה הכוונה?

2. הסבר בלשונך ממעטין במשא ומתן?

3. איזה בניין לא בונים (ממעטים)?

4. מי כן ממשיך להתענות עד שיצא חודש ניסן?