מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

9:30 ארוחת בוקר והתארגנות

זהו תוכן פרטי