מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

9:30 -10:00 ארוחת בוקר והתארגנות

זהו תוכן פרטי