מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

food

https://www.galim.org.il/english/unit/vocabulary-food/0?lang=he

משימה 2

https://ebag.cet.ac.il/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8/%D7%93%D7%A3-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2/food-2/39522/39764/