מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

our world part 3

לחצו על הקישור הבא על מנת לעבור לתרגול אוצר מילים של פרק 3:

https://wordwall.net/community?localeId=1037&query=our%20world%20part%203