מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

speech

שלום כיתה ד, שולחת לכם את הנאום שאתן תשאו לפני כל הכיתה. התבנית היא:

Good morning/ hello, my name is _________________

I am…(a student, a girl..)

I like…(2)

I have.. ______________ sisters and _____________ brothers.(2)

My telephone number is _____________________.

ביום ראשון נוסיף בעז"ה את המשפט : I am _____________ years old.

שינוי גודל גופנים