מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

weather – מזג אוויר

תלמידות יקרות,

לצערנו אנחנו נפגשות שוב בלמידה מרחוק, מקווה שלזמן קצר מאוד בעז"ה.

לפניכן דף שעוסק במזג האוויר, בו יש 5 מילים חדשות שמבטאות מזג אוויר:

sunny – שמשי

windy – עם רוח

cloudy – מעונן

rainy – גשום

snowy – מושלג

עליכן לשנן את חמש המילים האלה, ובדף המצורף לצייר בכל משבצת את מזג האוויר המתאים.

נמשיך לעבוד על מילים אלו, חשוב מאוד לשנן! את הדפים נבדוק במפגש הזום הקרוב בעז"ה.

בהצלחה רבה!😀