מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

Wed 31/10

Hello everyone!

  :Our daily tasks

1)

– עבודה בספר Book pg 16 task 3

2)

 חזרה על אוצר מילים- practice vocabulary:

  New words 2    New words 1

Good luck✨