הכניסו לארון את המילים עם הצליל אָ אַ

גררו לתוך הארון את המילים בהם שומעים את הצליל אֽ