הכניסו לבַּית את המילים עם הצליל בָּ בַּ

גררו לתוך הבַּית את המילים עם הצליל בָּ בַּ