הניחו על המדף את התמונות שהצליל דָ דַ מופיע בהם

גררו למדף את התמונות שהצליל דָ דַ מופיע בהם