מִתְחוּ קַו מֵהַמִּשְׁפָּט לַצִּיּוּר הַמַּתְאִים

הַכַּבַּאי הָיָה בַּחַוָּה

הַדַּיָּג אָחַז חַכָּה בַּיָּד

הַטַּבָּח אָחַז דָּג בְּיָד

הַחַיָּט אָחַז בַּד בַּיָּד

הַדַּיָּג דָּג דַּג זָהָב

בדוק