מיון תמונות צירה סגול

גרור לתוך הרכבת את התמונות עם צליל צירה או סגול