מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

אתרוג שווה לאילן

תוספות קידושין ב ב

שינוי גודל גופנים