מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

בין השורות עמוד 66 עד 88 הסנת מסקנות

עליך להסיק מסקנה – במילים אחרות – מכל משפט שכתוב בחוברת עליך להבין את הסיבה שלו ולכתוב אותה.

שינוי גודל גופנים