מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גמרא ארבעה דברים קושיה ותירוץ מקרה 3

שינוי גודל גופנים