מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גמרא ארבעה דברים קושיה ותירוץ מקרה 4

שינוי גודל גופנים