מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גמרא ארבעה דברים קושיה ותירוץ ראשון מקרה 2

שינוי גודל גופנים