מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גמרא ארבעה דברים תירוץ רב אשי למקרה 2

שינוי גודל גופנים