מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גמרא מסכת תענית 1

פרק ראשון מאימתי