מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

גמרא קושיה תירוץ והוכחה