מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הבעל שם טוב

שמו, הוריו, הולדתו ותולדותיו.