מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הוכחת רבה שרבי מאיר אמר את המשנה