מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הסבר הכנת משחק בחשבון – כפל 2

הסבר הכנת משחק בחשבון – כפל 2

שינוי גודל גופנים