מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הסבר כפל וחילוק ב10 100 1000