מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הצליל ט עם תנועה

עמ 64

שינוי גודל גופנים