מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הקדשת שמואל לנביא פרק ג פסוק א