מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

הקדשת שמואל

פרק ג

שינוי גודל גופנים