מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חומש דברים

פרק ה יט – ו ג’

שינוי גודל גופנים