מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חוקרים תכונות של סלעים כיתה ה