מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חישוב שטחי מצולעים בעזרת משולש