מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חישוב של חלק מכמות

עמודים 86-89

שינוי גודל גופנים