מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון כיתה ג עמודים 52 עד 53

שינוי גודל גופנים