מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

חשבון מספרים מעורבים

עמודים 73 עד 75

שינוי גודל גופנים